Medische- en Psychosociale Basiskennis

Medische- en Psychosociale Basiskennis

START:
24 september 2019
DURATION:
19

Samenvatting

Medische en Psychosociale Basiskennis

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geest heeft rechtstreeks invloed op je lichaam, je gevoel, je gedrag, je gezondheid en je welzijn. Net zoals omgekeerd het fysieke lichaam invloed heeft op de psyche. Ook in de reguliere geneeskunde ziet men steeds meer in dat de kunstmatige scheiding tussen lichaam en geest niet meer te handhaven is.

In deze opleiding worden de modules medische basiskennis en psychosociale basiskennis samengevoegd tot een geheel waarin de holistische visie nog beter tot zijn recht komt.

Details

Inhoud

Algemene Basiskennis: Algemene Basisbegrippen: de mens als bio-psycho-sociale eenheid binnen de holistische principes – Farmacologie – Ethiek – Wetgeving – Informatievaardigheden – Medische terminologie.

Medische kennis: Cellen weefsels en organen
 – Algemene pathologie en het immuunsysteem -
 Bloed en lymfestelsel -
 Hart en vaatstelsel
 – Ademhalingsstelsel
 – Spijsverteringstelsel -
 Renale systeem en vochthuishouding
 – Bewegingsapparaat en bindweefsel
 – Hersenen en zenuwstelsel
 – Huid en zintuigen -
 Genitaal systeem
 – Het hormoonstelsel
 – Groei en ontwikkeling: zwangerschap en pediatrie
 – De levenscyclus, ouder worden en sterven -
 Rode Vlaggen en MBK in de praktijk.

Psychosociale kennis: Perspectieven en de bio psychologie
 – Leren
 – Geheugen, denken en intelligentie -
 Psychologische ontwikkeling -
 Sensatie en perceptie en vormen van bewustzijn
 – Emotie en motivatie -
 Persoonlijkheidstheorieën van de gehele persoon
 – Sociale Psychologie
 – Psychische stoornissen en Psychopathologie -
 Psycho organische stoornissen – Schizofrenie en andere Psychosen
 – Stemming en angststoornissen – Somatoforme stoornissen
 – Persoonlijkheidsstoornissen
 – Therapieën en therapievormen
 – Gezondheid en welzijn – Gele Vlaggen en PsBk in de praktijk.

Data

Data

Combinatie Medische en Psychosociale Basiskennis

2019 (MbK) 24/9 – 8/10 – 29/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12 – 2020 7/1 – 21/1 – 4/2 – 11/2 – 3/3 – 17/3 – 31/3 – 7/4

2020 (PsbK) 11/2 – 3/3 – 17/3 – 31/3 – 14/4 – 21/4 – 5/5 – 19/5 – 2/6 – 16/6 – 23/6 – 30/6

 • De lesdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding zijn als volgt:

 • Gehele opleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis € 1745,- .
 • Alleen Medische of Psychosociale Basiskennis € 1245,-
 • Inschrijfkosten € 25,-
 • Examen € 45,-
 • Herexamen € 35.-
 • Termijn betaling mogelijk

Boeken

De boeken die gebruikt worden tijdens de opleiding:

 • van Vuuren, A. Dijkstra, P. Smeets B. (2017). Inleiding tot de gezondheidszorg. Amsterdam. Pearson Benelux B.V.
 • Zelman, M. (2017) Pathologie. Pearson Benelux B.V.
 • Gregoire, L. (2014) Anatomie en Fysiologie van de mens, ThiemeMeulenhoff bv
 • Zimbardo, Philip G., Psychologie, een inleiding 8e editie (april 2017). Amsterdam. Pearson Benelux B.V.
 • Van Deth, Psychiatrie, van diagnose tot behandeling, 6e herziene druk (2019), Bohn Stafleu van Loghum
 • Rümke, Annejet Verkenningen in de Psychiatrie, een holistische benadering, 3e druk. Zeist. Christofoor Uitgeverij

Aanbevolen:

 • William R. Miller, Motiverende Gespreksvoering3edruk ISBN 9789075569704
 • Beers, MH. e.a. (2017). Merck Manual Medisch Handboek. Houten. Bohn Stafleu van Loghum. (Digitale uitgave: http://www.msdmanuals.nl/mmhenl/index.html)

Erkenning

Erkenning van de opleiding[block]3[/block]

De opleiding medische- en psychosociale basiskennis is ontwikkeld volgens de landelijke richtlijnen zoals opgesteld door Plato.

De opleiding is geaccrediteerd door de SNRO volgens de Plato normen, waardoor je na het behalen van het erkende diploma ingeschreven kan worden (of blijven) bij beroepsverenigingen en je behandelingen vergoed worden door zorgverzekeraars.

Logo CGO
Het NOGG is aangesloten bij het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen