categorie: Cursussen en Nascholing

Cursussen en Nascholing

Heart of the matter

Volgende datum: 14 januari 2022

In de vijf daagse module The heart of the Matter krijg je zicht op je eigen conditionering in relatie met je rol als coach/counselor/therapeut om van daaruit te reflecteren op je persoonlijk- en beroe…

Lees verder

Verlies en Rouw

Volgende datum: 15 en 16 januari 2022

In deze training maak je kennis met de nieuwste visie op rouw, het duale procesmodel. Daarbij gaat het om het aangaan van een nieuwe verbinding met de overleden dierbare of met het verlorene en het ve…

Lees verder

Holistisch Coach-Counselor

Volgende datum: medio 2022

Als Holistisch Coach-Counselor ondersteun je zelfkennis en zelfbewustzijn. Je ondersteunt de ontwikkeling van de inherente mogelijkheden van de cliënt om deze belemmering om te zetten dan wel om ander…

Lees verder

Stress en Burn-out

Volgende datum: 2022

Stress en Burn-out is een van de langstlopende nascholingen bij het NOGG en het thema is nog steeds actueel. Nieuw in 2021 is dat we deze nascholing meer verdieping en ruimte gaan geven mede omdat het…

Lees verder

Open Avond

Volgende datum: Voorjaar 2022

Laat je informeren via een vrijblijvend oriëntatie gesprek. We maken graag kennis met je!

Lees verder

Holistisch lichaamswerk

Volgende datum: 9 februari 2022

Binnen onze holistische visie staat de wisselwerking tussen lichaam, geest en omgeving met betrekking tot ziekte én gezondheid centraal. De basis is dat je in het hier en nu bent en luistert naar je l…

Lees verder

Relaties

Volgende datum: 12 februari 2022

Iedereen heeft ermee te maken: met relaties. We leven allemaal in verbinding met andere mensen, en daarnaast hebben we ook intiemere relaties. Het woord relatie betekent in alle eenvoud ‘verbonden’ me…

Lees verder

Rites of Passage

Volgende datum: 23 juni 2022

Vier de transformaties die ‘de cirkel van het leven’ te bieden heeft tijdens de Rites of Passage! Tijdens deze vier bijzondere persoonlijke ontwikkelingsdagen wordt er een wijsheid verkregen die je he…

Lees verder

Oplossingsgericht coachen

Volgende datum: 12 en 19 maart 2022

Bij Oplossingsgericht werken staat het ‘bouwen aan oplossingen’ (building solutions) centraal, in tegenstelling tot het ‘oplossen van problemen’ (solving problems). Oplossingsgericht werken is een zee…

Lees verder

Coaching bij Intimiteit en Seksuele problematiek

Volgende datum: 14 maart 2022

Veel mensen vinden het moeilijk om te accepteren dat ze hulp nodig hebben – zeker bij een seksueel probleem. Bovendien is met een vreemde praten over seks niet eenvoudig. Soms wordt een andere klacht…

Lees verder

Psychische stoornissen herkennen

Volgende datum: 7 juni 2022

Hoe herken je psychische stoornissen bij een cliënt in je praktijk? Kan je voldoende steun bieden of is het verstandig om door te verwijzen? Een waardevolle ervaring om gedragingen te kunnen herkennen…

Lees verder

Levensfasen

Volgende datum: 13 juni 2022

Levensfasen en transities. Tegenwoordig hebben wij het druk: carrière, gezin, vrienden, mantelzorg, relatie. Depressie en burn-out, ziekte of werk en relatieproblemen zijn vaak tekenen dat er iets die…

Lees verder

Holistische Principes

Volgende datum: Najaar 2022

Het woord holisme is afkomstig van het oude Grieks holos en betekent geheel of totaliteit. Door een holistische benadering (holistische gezondheid) wordt de mens als een geheel beschouwd in vergelijki…

Lees verder

Coaching en Counseling

Volgende datum: Najaar 2022

In de eerste twee dagen van de totaal 7-daagse training Coaching en Counseling maak je kennis met en ontwikkel je een grondhouding als Coach-Counselor die zich kenmerkt door respect en empathie. Je le…

Lees verder

Circle of Experience | Werken met symptomen

Volgende datum: 10 oktober 2022

Tijdens deze mooie meerdaagse training wordt er een vanuit een holistische benadering inzicht gegeven in de signalen van het lichaam. Je leert wat het inhoudt om naar fysieke en psychische symptomen t…

Lees verder


Scroll naar top