Archieven: Cursussen

In het kort

Cliënten

In de opleiding ga je vooral veel zelf ervaren en ontdekken, want dat is onze visie: je leert het beste door te ervaren! Juist hierdoor ontstaat kennis en wijsheid.

Regelmatig geven therapeuten aan op zoek te zijn naar een aanvullende opleiding in begeleiding van cliënten in hun groeiproces, die verder gaat dan het toepassen van een methode en bijbehorende technieken. Juist dat heeft ons geïnspireerd tot de ontwikkeling van onze opleiding tot Holistisch Coach-Counselor. Deze door de SNRO alspost-hbo conform geaccrediteerde opleidingis een veelzijdige opleiding in holistische coaching en counseling van cliënten met vragen op alle levensgebieden, waarin vooral de begeleiding naar gezondheid en welzijn centraal staat.

Door middel van communicatie help je een cliënt, of een groep cliënten, met het doel hen te steunen bij ontwikkelen van inzicht. Je helpt hen keuzes te maken ten aanzien van hun problematiek waardoor zelfredzaamheid c.q. het optimaal leven en functioneren wordt bevorderd met inachtneming van hun eigen normen, waarden, prioriteiten, geloofsovertuigingen en ontwikkelingsniveau. Dit persoonlijk inzicht stelt de cliënt in staat tot een innerlijk balans te komen en tot eventuele gewenste veranderingen.

“Een Holistisch Coach-Counselor is in staat een cliënt te begeleiden bij vragen op alle levensgebieden, of het nu gaat over gezondheid, relaties, werk of spirituele groei.”

Kennismaken?

Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over mogelijke deelname aan de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor. We kunnen dan kijken of de opleiding aan je verwachtingen voldoet en of wij je kunnen bieden wat je graag wil. Tevens heb je dan de mogelijkheid om al je vragen te stellen. 

We ontmoeten je graag!

Inhoud

Wij zullen je thuisbrengen in de basis waarbinnen het holistisch coach-counselor vak zich afspeelt:

 • Holistische principes
 • Holistische ontwikkeling
 • Principes Mindfulness
 • Werkgebieden Holistisch Coach-Counselor  (gezondheid; welzijn; intimiteit-, relaties en seksualiteit; werk; levensvragen; spiritualiteit)
 • Creëren van een krachtige leeromgeving die groei, ontwikkeling en genezing steunt
 • Creëren van een beroepshouding van empathie, echtheid, acceptatie, respect
 • Persoonlijke context van jou, je eigen waarden, normen, mogelijkheden, onmogelijkheden, intenties etc.
 • Ethische principes en gedragsregels in de gezondheid- en psychosociale hulpverlening

Vervolgens zullen we je vertrouwd maken met de relationele aspecten van het vakgebied:

 • Relatie met jezelf, zijns-laag coach
 • Relatie met cliënt
 • Begeleiden van leerprocessen en beweging naar eenheid
 • Interactie als begeleider vormgeven
 • Diep luisteren, meditatie, centrering en methodisch kunnen werken
 • Focussen en liefdevolle aandacht
 • Communicatie en gespreksvoering
 • Fasen van een begeleidingstraject
 • Relatie met andere zorgverleners
 • (Innerlijke) Conflicthantering

De volgende dimensie van de opleiding bestaat uit het vertrouwd maken van de Holistisch Coach-Counselor met de verschillende methoden en technieken die in holistisch coaching gebruikt kunnen worden, inhoudelijke verdieping, de emotionele en psychische aspecten en de competenties en vaardigheden die nodig zijn.

Speciale aandacht is er voor:

 • Diverse gespreksvaardigheden en coaching technieken
 • Gestalt therapie in coaching (circle of experience)
 • Aspecten uit Cognitieve therapie in coaching, (werken met bewuste en onbewuste overtuigingen)
 • Aspecten uit de gedragstherapie in coaching (de vier G’s)
 • Motiverende gespreksvoering
 • Cocounseling
 • The Zen way of counseling
 • Mindfulness in coaching
 • Essence work
 • (Appreciative) Inquiery
 • Solution Focussed Coaching
 • Emoties, omgaan met emoties, emotioneel lichaamswerk
 • Gezondheid, levensstijl, voeding

Met de opbouw en inhoud bieden we een veelzijdige opleiding waarbij je na afronding een breed onderlegde en zelfstandige professional bent.

Om de opleiding optimaal vorm te geven bestaat onze Post Hbo Holistisch Coach-Counselor uit een aantal parallel lopende trajecten:

 • Interactieve seminars en opleidingsdagen
 • Verdiepende weekend workshops en trainingen
 • Themadagen
 • Individuele mentoring
 • Werken met proefcliënten
 • Intervisie
 • Reflectieverslagen
 • Opstellen van een portfolio
 • Huiswerkopdrachten
 • Literatuur

Ervaringen

Enkele ervaringen van cursisten van de Holistisch Coach opleiding.

"Opleiding + docent: krachtig, gedegen, humor, levendig, congruent met wat je bent, doet, geeft."
"Ik vind het heel bijzonder te zien, dat mijn cliënten anders weggaan dan ze binnenkwamen, met nieuwe gedachten, inzichten, een andere richting. Alsof ze aan hun eigen gedachtenpatroon hebben kunnen ontsnappen en een nieuwe zijstap kunnen maken. Precies dat is wat ik het mooie vind aan dit werk."
"Ik kan nu echt vanuit mijn hart bij de mens blijven, met mijn volle aandacht, dat heeft gemaakt dat ik ooit tot de keuze kwam om deze opleiding te gaan volgen. Ik kan het nu vanuit een ander bewustzijn beleven en doorgeven."
"Wanneer ik zie dat mensen (weer) in beweging komen (mentaal en/of fysiek) doordat ze zichzelf en hun relatie met hun omgeving beter begrijpen, geeft mij dat een gevoel van lichtheid en vrijheid, van vreugde over de vernuftigheid van het menselijk bestaan. En ook een gevoel van verbondenheid met de ander, met het leven en alles wat groeit."
"Ik coach nu mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie. Ik geef advies, inzichten en ondersteuning. De kans op overbelasting is groot. Ik ondersteun ze om een vitale mantelzorger te blijven. Vanuit een holistische benadering kun je voelend ervaren en leren luisteren naar de signalen van je lichaam."
Previous
Next

Details

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor heeft een modulaire opbouw en bestaat uit twee keer 25 dagen.

Ten behoeve van elke module werken we naast de contacturen met literatuurstudie en thuis-opdrachten. Deze opdrachten zijn gedeeltelijk voor alle deelnemers gelijk en kunnen individueel verschillen, afhankelijk van je persoonlijke situatie en omstandigheden.

Gedurende de gehele opleiding heb je in ieder geval drie individuele mentorgesprekken met jouw mentor.

In de tweede helft van het eerste jaar vormen we intervisie groepen. Gedurende de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor organiseer je met je medestudenten minimaal 6 keer intervisiebijeenkomst waarbij het doel is van en met elkaar te leren aan de hand van concrete ervaringen in de opleiding of bij het begeleiden van (proef)cliënten.

Gedurende de opleiding begeleid je zelfstandig twee (proef)cliënten. Per cliënt worden 6 gesprekken gevoerd. Je bouwt een elektronisch dossier op van de cliënten. Het dossier wordt periodiek aangeboden aan de mentor ter toetsing. 

Aan het einde van jaar 1 wordt de werkwijze ten aanzien van de cliënten geïntroduceerd en wordt geadviseerd alvast naar cliënten uit te kijken. Het is de bedoeling dat je in jaar twee met de daadwerkelijke begeleiding van de cliënten van start gaat

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor kent enkele formele toets momenten. Aan het einde van het eerste jaar volgt een kennistoets en schrijf je een reflectieverslag over je ontwikkeling tijdens het eerste jaar. Dit reflectieverslag wordt diepgaand besproken tijdens een individueel mentorgesprek.

De opleiding wordt afgesloten met je eindwerkstuk aan de hand van de begeleiding van de proefcliënten en een mondelinge toetsing op kennis en vaardigheden als zelfstandig Holistisch Coach-Counselor.

De opleiding is als post-Hbo geaccrediteerd bij SNRO-Instituut (zie: SNRO accreditatie)

Om voor het diploma in aanmerking te komen dien je minimaal een voldoende te behalen op alle criteria van de beoordeling én geldt als voorwaarde dat je minimaal 90% van de contacturen (verplichte dagen, mentor gesprekken en intervisie) aanwezig bent geweest. Daarnaast dien je aan de Plato eisen te voldoen door middel van het diploma (of bereid om te volgen) erkende Medische- en/ òf Psychosociale Basiskennis. In enkele gevallen is er een mogelijkheid tot vrijstelling.

Literatuur

Deze lijst is een indicatie van de te gebruiken boeken, de definitieve lijst ontvang je na inschrijving.

Holistische Principes

 • Holistische Geneeskunde – Syllabus NOGG

Circle of experience

 • Kepner, James I. (1993) Body Process. New York: Taylor & Francis Ltd.
 • Mann, D. (2010) Gestallt Therapy. New York: Taylor & Francis Ltd.

Heart of the Matter   

 • Syllabus Theory of the holes, hand-out
 • Diverse hand-outs (via NOGG)

Mindfulness en Coaching      

 • Dissertatie van Vikky Brock (via NOGG)
 • Dewulf, D. (2018) Mindfulness werkboek, krachtig en mild leven in het nu.Houten: Lannoo
 • Training Mindfulness werkboek, hand-out via NOGG
 • Oplossingsgerichte Coaching, handout via NOGG
 • Gendlin, E (1981) Focussen, Haarlem, De Toorts
 • Miller, W. R. & Rollnick, S. (2014, 3e editie) Motiverende Gespreksvoering, Gorinchem: Ekklesia
 • Liebermeister, S. R. (2009) The Zen way of Counseling. Alresford UK: John Hunt Publishing

Levensfasen en Transities

 • Zimbardo, P. G. (2017) Psychologie Een Inleiding. Nederland: Pearson Education
 • Hand-out Levensfasen en Transities via NOGG

Holistisch Coach-Counselor in actie

 • Brown, B (2018) De moed van imperfectie, Utrecht: A.W.Bruna Uitgevers b.v.
 • Brown, B (2013) De kracht van kwetsbaarheid, Utrecht: A.W.Bruna Uitgevers b.v.
 • Insoo Kim Berg, Szabó, P. (2013), Oplossingsgericht Coachen, Uitgeverij Thema
 • Opname sessie Insoo Kim Berg Oplossingsgerichte Coaching via NOGG

Rouw en Verlies

 • Maes, J & Jansen, E (2013, 9e druk) Ze zeggen dat het overgaat, Witsand Uitgevers
 • Hand-out van theorie en diverse interventies (via NOGG)

Crisis als Kans

 • Dahlke, R (1995) Crisis als uitdaging, Utrecht: Ankhhermes Uitgeverij
 • Dethlefsen, T, Dahlke, R (2015) De Zin van Ziekzijn, UtrechtAnkhhermes Uitgeverij
 • Vries, de-Geervliet, L. (2007) Het begeleiden van mensen met een traumatische ervaring, Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Berceli, D., TRE trauma- en spanning reducerende oefeningen, Leeuwarden: Elikser b.v. Uitgeverij
 • Hand-out Stress en Burn-out via NOGG

Het creatieve Proces

 • Chang, R. (2004) Werken vanuit je hart. Zaltbommel: Thema uitgeverij

Relaties

 • Johnson, S. (2012) Houd me vast, Utrecht: Kosmos Uitgevers
 • Johnson, R.A. (2001) Wij:De psychologie van de liefde, Utrecht: Kosmos Uitgevers
 • Schnarch, D. (2009) Passionate Marriage, New York: Ww Norton & Co (Ned. samenvatting via NOGG)

Intimiteit, seksualiteit

 • IJff, M (2016). Sexcounseling, Assen: Koninklijke van Gorcum
 • Schnarch, D. (2009) Passionate Marriage, New York: Ww Norton & Co

Zorgen voor jezelf en holistische gezondheid

 • Selby, J (2004) Conscious healing, New Age Books
 • Stone, R (1999) Health building: The conscious art of living well, Book Publishing Company

Aanbevolen

 • Hoffman, R, Gudat,G – Bio-energetica 70 pagina’s (digitaal via NOGG)
 • Totton, N (2005) Emotioneel & Reichiaans Lichaamswerk, Karnak Uitgeverij
 • Stevens, JO (1989) Awareness, Eden Grove Editions
 • Ass, S. van (2015) Het Complete Loopbaanboek. Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Maes, J. (2014) Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie, Witsand Uitgevers
 • Berkel, R. van (2012), Mindfulness in Coaching, Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Cornell, A.W. (1998, 3e druk). De kracht van Focussen, Haarlem: De Toorts

Data en kosten

De kosten zijn inclusief alle lesdagen, Individuele Mentoring, werkgroepen, alle hand-outs en koffie/thee, (exclusief eventuele verblijfskosten, literatuur en examenkosten*) en bedragen € 2980,- per jaar. Inschrijfkosten eenmalig: €50,-

Betalen in termijnen is mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Een aantal modules of dagen zijn ook los te volgen. Informeer naar de mogelijkheden.

*De verblijfskosten voor de module Rites of Passage bedragen ongeveer € 85,-. per nacht/dag, inclusief alle maaltijden.

De toets- en examenkosten bedragen € 120,- per toets/examen.

Programma

 

Introductie

Holistische Principes

 

 • Introductie in de holistische basisprincipes
 • Holistische basisprincipes in coaching en counseling
 • Basisprincipes holistische gezondheid

Coaching en Counseling 1.1 en 1.2

 

 • Basishouding in holistisch coaching en counseling: werken met aandacht, acceptatie en compassie

Heart of the Matter

 

 

 • Deconditionering
 • Ontdekken van je essentie als coach
 • Bewuste en onbewuste overtuigingen
 • Integriteit als coach
 • Terug naar je essentie, de open ruimte van waaruit je een ander kunt steunen

Circle of Experience 1

 

 • Bewuste communicatie met jezelf en bewuste communicatie met de ander

Coaching en Counseling 1.3 en 1.4

 

 • Coachende vaardigheden en technieken
 • Holistische gespreksvaardigheden

Coaching en Counseling 1.5

 

 • Basis coaching vaardigheden
 • Diep luisteren

Levensfasen en Transities 1

 

 • Holistische visie op levensfasen en transities

Levensfasen en transities 2

 

 • Holistische visie op levensfasen en transities
 • ‘Rites of passage’ (rituelen bij overgangsfasen)

Toets 1

Reflectieverslag en Mentorgesprek

Werken met de Levenscirkel

 

 • Coachen aan de hand van de levenscirkel

Coaching en Counseling

 

 • Motiverende gespreksvoering
 • Appreciative Inquiery
 • Focussen
 • Bewuste en onbewuste overtuigingen
 • Coachende vaardigheden en technieken

Creatief Proces 1

 

 • Het creatief proces: volgens de laatste neurologische en epigenetische inzichten.

Creating Holistic Health

 

 • Versterking van immuunsysteem
 • Gezondheid opbouwen
 • Sterken van overtuigingen die helpen bij creëren gezondheid

Creatief Proces 2

 

 • Begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Toets 2

Kennistoets en Ervaringstoets

Reflectieverslag

Mentorgesprek

  

Holistisch coaching in Actie (Holco in Actie 1)

 

 

 • 6 lesdagen verspreid door het jaar aan de hand van het werken met proefcliënten, ondersteund met individuele mentorgesprekken en intervisie
 • Intake
 • Coaching vaardigheden en technieken
 • Opstellen begeleiding plan
 • Interventies in een begeleidingstraject
 • Reflectie
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Creatief Proces 3

 

 • Begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Circle of Experience

 

 • Procesbegeleiding, holistische aanpak op basis van de Circle of Experience
 • Dynamisch model voor begeleiden van holistische genezing, het oplossen van blokkades en ervaren van eenheid
 • Werken met lichamelijke, psychische en emotionele klachten/symptomen
 • Holistische mogelijkheden om met innerlijke conflicten en blokkades te werken (gestalt dialoog)

Holistisch coaching in Actie (Holco in Actie 2)

 

 

Rouw en Verlies

 

 • Eigen proces van omgaan met verlies en loslaten
 • Werken met rouw en verlies
 • Proces van rouwverwerking
 • Gespreksvaardigheden en interventies bij rouw en verlies

Relaties

 

 • Werken met intieme relaties
 • Omgaan met relatieproblemen
 • Innerlijke ‘man – vrouw’
 • Co-dependency

Holco in Actie 3

 

 

Intimiteit en seksualiteit

 

 • Een holistische visie op lichamelijke, psychische, emotionele en energetische aspecten van intimiteit en seksualiteit
 • Het herkennen van problemen rond intimiteit en seksualiteit als veranderingsprikkels en mogelijke  persoonlijke groei en ontwikkeling

Holistisch Lichaamswerk

 

 

Holco in Actie 4

 

 

Crisis als Kans 1 en 2

 

 • Het begeleiden van een persoonlijke crisis (bijvoorbeeld Stress en Burn-out, Depressie)

 

Holco in Actie 5

 

 

Crisis als Kans 3

 

 • Op weg naar zelfrealisatie……

Holco in Actie 6

 

 
Eindwerkstuk en Eindgesprek

Graduatie en diploma

 

 • Diploma-uitreiking
 • Evaluatie

Docenten

Scroll naar top