Home / Cursussen / Opleiding coach & counselor / Holistisch Coach-Counselor

Holistisch Coach-Counselor

Holistische begeleiding

Als Holistisch Coach-Counselor ondersteun je zelfkennis en zelfbewustzijn. Je ondersteunt de ontwikkeling van de inherente mogelijkheden van de cliënt om deze belemmering om te zetten dan wel om anders met deze belemmeringen om te gaan. Je werkt hierbij met een open geest, liefdevolle aandacht en menselijkheid. Je vergezelt de cliënt in bescheidenheid en heldere intentie, in een ruimte van stilte en transformatie waarin alles kan gebeuren.

Cursus informatie:

 • Datum: 5 oktober 2020
 • Duur: 1 of 2 jaar
 • Locatie: Huizen (Route)

In het kort

Cliënten

In de opleiding ga je vooral veel zelf ervaren en ontdekken, want dat is onze visie: je leert het beste door te ervaren! Juist hierdoor ontstaat kennis en wijsheid.

Regelmatig geven therapeuten aan op zoek te zijn naar een aanvullende opleiding in begeleiding van cliënten in hun groeiproces, die verder gaat dan het toepassen van een methode en bijbehorende technieken. Juist dat heeft ons geïnspireerd tot de ontwikkeling van onze opleiding tot Holistisch Coach-Counselor. Deze door de SNRO alspost-hbo conform geaccrediteerde opleidingis een veelzijdige opleiding in holistische coaching en counseling van cliënten met vragen op alle levensgebieden, waarin vooral de begeleiding naar gezondheid en welzijn centraal staat.

Door middel van communicatie help je een cliënt, of een groep cliënten, met het doel hen te steunen bij ontwikkelen van inzicht. Je helpt hen keuzes te maken ten aanzien van hun problematiek waardoor zelfredzaamheid c.q. het optimaal leven en functioneren wordt bevorderd met inachtneming van hun eigen normen, waarden, prioriteiten, geloofsovertuigingen en ontwikkelingsniveau. Dit persoonlijk inzicht stelt de cliënt in staat tot een innerlijk balans te komen en tot eventuele gewenste veranderingen.

“Een Holistisch Coach-Counselor is in staat een cliënt te begeleiden bij vragen op alle levensgebieden, of het nu gaat over gezondheid, relaties, werk of spirituele groei.”

Kennismaken?

Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over mogelijke deelname aan de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor. We kunnen dan kijken of de opleiding aan je verwachtingen voldoet en of wij je kunnen bieden wat je graag wil. Tevens heb je dan de mogelijkheid om al je vragen te stellen. 

We ontmoeten je graag!

Inhoud

Wij zullen je thuisbrengen in de basis waarbinnen het holistisch coach-counselor vak zich afspeelt:

 • Holistische principes
 • Holistische ontwikkeling
 • Principes Mindfulness
 • Werkgebieden Holistisch Coach-Counselor  (gezondheid; welzijn; intimiteit-, relaties en seksualiteit; werk; levensvragen; spiritualiteit)
 • Creëren van een krachtige leeromgeving die groei, ontwikkeling en genezing steunt
 • Creëren van een beroepshouding van empathie, echtheid, acceptatie, respect
 • Persoonlijke context van jou, je eigen waarden, normen, mogelijkheden, onmogelijkheden, intenties etc.
 • Ethische principes en gedragsregels in de gezondheid- en psychosociale hulpverlening

Vervolgens zullen we je vertrouwd maken met de relationele aspecten van het vakgebied:

 • Relatie met jezelf, zijns-laag coach
 • Relatie met cliënt
 • Begeleiden van leerprocessen en beweging naar eenheid
 • Interactie als begeleider vormgeven
 • Diep luisteren, meditatie, centrering en methodisch kunnen werken
 • Focussen en liefdevolle aandacht
 • Communicatie en gespreksvoering
 • Fasen van een begeleidingstraject
 • Relatie met andere zorgverleners
 • (Innerlijke) Conflicthantering

De volgende dimensie van de opleiding bestaat uit het vertrouwd maken van de Holistisch Coach-Counselor met de verschillende methoden en technieken die in holistisch coaching gebruikt kunnen worden, inhoudelijke verdieping, de emotionele en psychische aspecten en de competenties en vaardigheden die nodig zijn.

Speciale aandacht is er voor:

 • Diverse gespreksvaardigheden en coaching technieken
 • Gestalt therapie in coaching (circle of experience)
 • Aspecten uit Cognitieve therapie in coaching, (werken met bewuste en onbewuste overtuigingen)
 • Aspecten uit de gedragstherapie in coaching (de vier G’s)
 • Motiverende gespreksvoering
 • Cocounseling
 • The Zen way of counseling
 • Mindfulness in coaching
 • Essence work
 • (Appreciative) Inquiery
 • Solution Focussed Coaching
 • Emoties, omgaan met emoties, emotioneel lichaamswerk
 • Gezondheid, levensstijl, voeding

Met de opbouw en inhoud bieden we een veelzijdige opleiding waarbij je na afronding een breed onderlegde en zelfstandige professional bent.

Om de opleiding optimaal vorm te geven bestaat onze Post Hbo Holistisch Coach-Counselor uit een aantal parallel lopende trajecten:

 • Interactieve seminars en opleidingsdagen
 • Verdiepende weekend workshops en trainingen
 • Themadagen
 • Individuele mentoring
 • Werken met proefcliënten
 • Intervisie
 • Reflectieverslagen
 • Opstellen van een portfolio
 • Huiswerkopdrachten
 • Literatuur

Ervaringen

Enkele ervaringen van cursisten van de Holistisch Coach opleiding.

"Opleiding + docent: krachtig, gedegen, humor, levendig, congruent met wat je bent, doet, geeft."
"Ik vind het heel bijzonder te zien, dat mijn cliënten anders weggaan dan ze binnenkwamen, met nieuwe gedachten, inzichten, een andere richting. Alsof ze aan hun eigen gedachtenpatroon hebben kunnen ontsnappen en een nieuwe zijstap kunnen maken. Precies dat is wat ik het mooie vind aan dit werk."
"Ik kan nu echt vanuit mijn hart bij de mens blijven, met mijn volle aandacht, dat heeft gemaakt dat ik ooit tot de keuze kwam om deze opleiding te gaan volgen. Ik kan het nu vanuit een ander bewustzijn beleven en doorgeven."
"Wanneer ik zie dat mensen (weer) in beweging komen (mentaal en/of fysiek) doordat ze zichzelf en hun relatie met hun omgeving beter begrijpen, geeft mij dat een gevoel van lichtheid en vrijheid, van vreugde over de vernuftigheid van het menselijk bestaan. En ook een gevoel van verbondenheid met de ander, met het leven en alles wat groeit."
"Ik coach nu mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie. Ik geef advies, inzichten en ondersteuning. De kans op overbelasting is groot. Ik ondersteun ze om een vitale mantelzorger te blijven. Vanuit een holistische benadering kun je voelend ervaren en leren luisteren naar de signalen van je lichaam."
Previous
Next

Details

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor heeft een modulaire opbouw en bestaat uit twee keer 25 dagen.

Ten behoeve van elke module werken we naast de contacturen met literatuurstudie en thuis-opdrachten. Deze opdrachten zijn gedeeltelijk voor alle deelnemers gelijk en kunnen individueel verschillen, afhankelijk van je persoonlijke situatie en omstandigheden.

Gedurende de gehele opleiding heb je in ieder geval drie individuele mentorgesprekken met jouw mentor.

In de tweede helft van het eerste jaar vormen we intervisie groepen. Gedurende de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor organiseer je met je medestudenten minimaal 6 keer intervisiebijeenkomst waarbij het doel is van en met elkaar te leren aan de hand van concrete ervaringen in de opleiding of bij het begeleiden van (proef)cliënten.

Gedurende de opleiding begeleid je zelfstandig twee (proef)cliënten. Per cliënt worden 6 gesprekken gevoerd. Je bouwt een elektronisch dossier op van de cliënten. Het dossier wordt periodiek aangeboden aan de mentor ter toetsing. 

Aan het einde van jaar 1 wordt de werkwijze ten aanzien van de cliënten geïntroduceerd en wordt geadviseerd alvast naar cliënten uit te kijken. Het is de bedoeling dat je in jaar twee met de daadwerkelijke begeleiding van de cliënten van start gaat

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor kent enkele formele toets momenten. Aan het einde van het eerste jaar volgt een kennistoets en schrijf je een reflectieverslag over je ontwikkeling tijdens het eerste jaar. Dit reflectieverslag wordt diepgaand besproken tijdens een individueel mentorgesprek.

De opleiding wordt afgesloten met je eindwerkstuk aan de hand van de begeleiding van de proefcliënten en een mondelinge toetsing op kennis en vaardigheden als zelfstandig Holistisch Coach-Counselor.

De opleiding is als post-Hbo geaccrediteerd bij SNRO-Instituut (zie: SNRO accreditatie)

Om voor het diploma in aanmerking te komen dien je minimaal een voldoende te behalen op alle criteria van de beoordeling én geldt als voorwaarde dat je minimaal 90% van de contacturen (verplichte dagen, mentor gesprekken en intervisie) aanwezig bent geweest. Daarnaast dien je aan de Plato eisen te voldoen door middel van het diploma (of bereid om te volgen) erkende Medische- en/ òf Psychosociale Basiskennis. In enkele gevallen is er een mogelijkheid tot vrijstelling.

Literatuur

Deze lijst is een indicatie van de te gebruiken boeken, de definitieve lijst ontvang je na inschrijving.

Holistische Principes
 • Holistische Geneeskunde– Syllabus NOGG

Circle of experience

 • Kepner, James I. (1993) Body Process. New York: Taylor & Francis Ltd.
 • Mann, D. (2010) Gestallt Therapy. New York: Taylor & Francis Ltd.

Heart of the Matter    

 • Syllabus Theory of the holes, hand-out
 • Diverse hand-outs (via NOGG)

Mindfulness en Coaching       

 • Dissertatie van Vikky Brock (via NOGG)
 • Dewulf, D. (2018) Mindfulness werkboek, krachtig en mild leven in het nu. Houten: Lannoo
 • Mindfulness Basis handleiding, hand-out via NOGG
 • Hand-out Mindfulness Werkboek via NOGG
 • Gendlin, E (1981) Focussen, Haarlem, De Toorts
 • Miller, W. R. & Rollnick, S. (2014, 3eeditie) Motiverende Gespreksvoering, Gorinchem: Ekklesia
 • Liebermeister, S. R. (2009) The Zen way of Counseling.Alresford UK: John Hunt Publishing
 • Hand-out NOGG Oplossingsgericht Coachen

Levensfasen en Transities

 • Hand-out Levensfasen en Transities via NOGG

Holistisch Coach-Counselor in actie

 • Brown, B (2018) De moed van imperfectie, Utrecht: A.W.Bruna Uitgevers b.v.
 • Brown, B (2013) De kracht van kwetsbaarheid, Utrecht: A.W.Bruna Uitgevers b.v.
 • Insoo Kim Berg, Szabó, P. (2013), Oplossingsgericht Coachen, Uitgeverij Thema
 • Opname sessie Insoo Kim Berg Oplossingsgerichte Coaching via NOGG

Rouw en Verlies

 • Maes, J & Jansen, E (2013, 9edruk) Ze zeggen dat het overgaat, Witsand Uitgevers
 • Hand-out van theorie en diverse interventies (via NOGG)

Crisis als Kans

 • Dahlke, R (1995) Crisis als uitdaging, Utrecht: Ankhhermes Uitgeverij
 • Dethlefsen, T, Dahlke, R (2015) De Zin van Ziekzijn, UtrechtAnkhhermes Uitgeverij
 • Vries, de-Geervliet, L. (2007) Het begeleiden van mensen met een traumatische ervaring, Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Berceli, D., TRE trauma- en spanning reducerende oefeningen, Leeuwarden: Elikser b.v. Uitgeverij
 • Blackburn, E., & Epel, E. (2017). Jonger worden: ga veroudering tegen met Nobelprijswinnend onderzoek naar DNA en telomeren. Culemborg, Nederland: Van Duuren Media.
 • Hand-out Stress en Burn-out via NOGG

Het Creatieve Proces

 • Chang, R. (2004) Werken vanuit je hart. Zaltbommel: Thema uitgeverij

Relaties

 • Johnson, S. (2012) Houd me vast, Utrecht: Kosmos Uitgevers
 • Johnson, R.A. (2001) De psychologie van de liefde, Utrecht: Kosmos Uitgevers
 • Schnarch, D. (2009) Passionate Marriage, New York: Ww Norton & Co (Ned. samenvatting via NOGG)

Intimiteit, seksualiteit

 • IJff, M (2016). Sexcounseling, Assen: Koninklijke van Gorcum

Zorgen voor jezelf en holistische gezondheid

 • Selby, J (2004) Conscious healing, New Age Books
 • Stone, R (1999) Health building: The conscious art of living well, Book Publishing Company

Aanbevolen

 • Hoffman, R, Gudat,G – Bio-energetica 70 pagina’s (digitaal via NOGG)
 • Totton, N (2005) Emotioneel & Reichiaans Lichaamswerk, Karnak Uitgeverij
 • Stevens, JO (1989) Awareness, Eden Grove Editions
 • Ass, S. van (2015) Het Complete Loopbaanboek. Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Maes, J. (2014) Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie, Witsand Uitgevers
 • Berkel, R. van (2012), Mindfulness in Coaching, Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Cornell, A.W. (1998, 3e druk). De kracht van Focussen, Haarlem: De Toorts

Data en kosten

De kosten zijn inclusief alle lesdagen, Individuele Mentoring, werkgroepen, alle hand-outs en koffie/thee, (exclusief eventuele verblijfskosten, literatuur en examenkosten*) en bedragen € 2980,- per jaar. Inschrijfkosten eenmalig: €50,-

Betalen in termijnen is mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Een aantal modules of dagen zijn ook los te volgen. Informeer naar de mogelijkheden.

*De verblijfskosten voor de module Rites of Passage bedragen ongeveer € 95,-. per nacht/dag, inclusief alle maaltijden.

De toets- en examenkosten bedragen € 125,- per toets/examen.

Programma

Holistisch Coach-Counselor Jaarplanning –  start 5 oktober 2020

Introductie

Holistische Principes

5 oktober 2020

Docent: Gerhard Böckler

Introductie in de holistische basisprincipes

Holistische basisprincipes in coaching en counseling

Basisprincipes holistische gezondheid

Coaching en Counseling 1

Gewijzigde data:

24 en 25 oktober 2020

Docent: Daphne Rouwenhorst

Basishouding in holistisch coaching en counseling: werken met aandacht, acceptatie en compassie

Circle of Experience 1

9 november 2020

23 november 2020

7 december 2020

Docent: Gerhard Böckler

Bewuste communicatie met jezelf en bewuste communicatie met de ander

Procesbegeleiding, holistische aanpak op basis van de Circle of Experience uit Gestallt

Luisteren naar en contact maken met lichamelijke en psychische symptomen

Coaching en Counseling 2

14 december 2020

4 januari 2021

Docent:

Daphne Rouwenhorst

Holistische gespreksvaardigheden

Basis coaching vaardigheden

Diep luisteren

Coachende vaardigheden en technieken

Toets 1

 • Reflectieverslag (inleveren uiterlijk 15 januari 2021)
 • Mentorgesprekken 25 en 29 januari 2021

Mentor: Daphne Rouwenhorst

Crisis als Kans

8 februari 2021

Docent: Gerhard Böckler

Stress en stress gerelateerde klachten

Creating Holistic Health

1 maart 2021

15 maart 2021

Docent: Gerhard Böckler

Versterking van immuunsysteem

Gezondheid opbouwen

Sterken van overtuigingen die helpen bij creëren gezondheid

Heart of the Matter

Gewijzigde data:

19, 20 en 21 maart 2021

27 en 28 maart 2021

Docent: Tarika Glubin

Deconditionering

Ontdekken van je essentie en integriteit als coach

Bewuste en onbewuste overtuigingen

Terug naar je essentie, de open ruimte van waaruit je een ander kunt steunen

Coaching en Counseling 3

12 april 2021

26 april 2021

17 mei 2021

Docent:

Daphne Rouwenhorst

Motiverende gespreksvoering

Appreciative Inquiery

Focussen

Bewuste en onbewuste overtuigingen

Coachende vaardigheden en technieken

Levensfasen en transities

7 juni 2021

Docent: Gerhard Böckler

Holistisch visie op levensfasen en transities

Levensfasen en transities

30 juni tot en met 4 juli 2021

Docenten: Gerhard Böckler en Gitika Linser

‘Rites of passage’ (rituelen bij overgangsfasen)

Toets 2, 30 augustus 2021

 • Kennistoets en Ervaringstoets
 • Reflectieverslag
 • Toetsende mentorgesprekken 10 en 13 september 2021

Jaar 2

Holistisch coaching in Actie

(Holco in Actie 1)

27 september 2021

Docent: Daphne Rouwenhorst

6 lesdagen verspreid door het jaar aan de hand van het werken met proefcliënten, ondersteund met individuele mentorgesprekken en intervisie

 • Coaching vaardigheden en technieken
 • Interventies in een begeleidingstraject
 • Reflectie
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Crisis als Kans 2

11 oktober 2021

Docent Gerhard Böckler

Stress en Burn-out

Werken met levensfasen en transities

1 november 2021

Docent: Gerhard Böckler

Coachen aan de hand van transities en de levenscirkel

Holco in Actie 2

15 november 2021

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Creatief Proces 1 en 2

29 november 2021

13 december 2021

Docent: Gerhard Böckler

Het creatief proces volgens de laatste neurologische en epi-genetische inzichten

Het begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Holco in Actie 3

10 januari 2022

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Rouw en Verlies

15 en 16 januari 2022

Docent: Harriette Modderman

Eigen proces van omgaan met verlies en loslaten

Werken met rouw en verlies – Proces van rouwverwerking

Gespreksvaardigheden en interventies bij rouw en verlies

Creatief Proces 3

24 januari 2022

Docent: Gerhard Böckler

De laatste neurologische en epi-genetische inzichten

Het begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Creating Holistisc Health 3

31 januari 2022

Docent: Gerhard Böckler

Versterking van immuunsysteem

Gezondheid opbouwen

Sterken van overtuigingen die helpen bij creëren gezondheid

Relaties

12 en 13 februari 2022

Docent: Tarika Glubin

Werken met intieme relaties – Omgaan met relatieproblemen

Innerlijke ‘man – vrouw’ – Co-dependency

Holco in Actie 4

7 maart 2022

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Intimiteit en seksualiteit

14 maart 2022

21 maart 2022

28 maart 2022

4 april 2022

Docent: Gerhard Böckler

Een holistische visie op lichamelijke, psychische, emotionele en energetische aspecten van intimiteit en seksualiteit

Het herkennen van problemen rond intimiteit en seksualiteit als veranderingsprikkels en mogelijke persoonlijke groei en ontwikkeling

Holco in Actie 5

25 april 2022

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Circle of Experience 2

14 en 15 mei 2022

Docent: Gerhard Böckler

Dynamisch model voor begeleiden van holistische genezing, het oplossen van blokkades en belevenis van eenheid

Holistische mogelijkheden om met innerlijke conflicten en blokkades te werken (gestallt dialoog)

Holistisch Lichaamswerk

23 mei 2022

Docent: Gerhard Böckler

 

Holco in Actie 6

30 mei 2022

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Crisis als Kans 3

13 juni 2022

Docent: Gerhard Böckler

Op weg naar zelfrealisatie……

Toets

Eindwerkstuk (uiterlijk 17 juni 2022 inleveren)

– Eindgesprek 27 en 28 juni 2022

Integratie en diploma

9 juli 2022

Integratie

Diploma-uitreiking

Evaluatie

Eindwerkstuk (uiterlijk 17 juni 2022 inleveren)
Eindgesprek op 27 of 28 juni 2022

Integratie en diploma
9 juli 2022

 • Integratie
 • Diploma-uitreiking
 • Evaluatie

Docenten

Inschrijven: Holistisch Coach-Counselor

Gerelateerde cursussen

Scroll naar top