Home / Cursussen / Opleiding coach & counselor / Holistisch Coach-Counselor

Holistisch Coach-Counselor

Holistische begeleiding

Als Holistisch Coach-Counselor ondersteun je zelfkennis en zelfbewustzijn. Je ondersteunt de ontwikkeling van de inherente mogelijkheden van de cliënt om deze belemmering om te zetten dan wel om anders met deze belemmeringen om te gaan. Je werkt hierbij met een open geest, liefdevolle aandacht en menselijkheid. Je vergezelt de cliënt in bescheidenheid en heldere intentie, in een ruimte van stilte en transformatie waarin alles kan gebeuren.

Informatie:

In het kort

In de post Hbo Holistisch Coach-Counselor ga je vooral veel zelf ervaren en ontdekken, want:
je leert het beste door te ervaren.
Juist hierdoor ontstaat kennis en wijsheid en word je ‘ervaringsdeskundige’!

Als Holistisch Coach-Counselor leer je werken met zelfkennis en zelfbewustzijn als basis. Je ondersteunt je cliënt bij het ontwikkelen en vergroten van die zelfkennis en zelfbewustzijn. En de onlosmakelijke uitdagingen die daarbij op het pad van de cliënt komen. Je werkt hierbij met een open geest, liefdevolle aandacht en menselijkheid. Je begeleidt de cliënt in bescheidenheid en heldere intentie, in een ruimte van stilte en transformatie waarin alles kan gebeuren.

Centraal in het werk en in de modules staat de relatie met de cliënt. Die staat altijd voorop. Want alleen in een ruimte van openheid en vertrouwen kan een cliënt zichzelf openstellen en onderzoeken. Met als doel hen te steunen bij het ontwikkelen van inzicht. Met dat inzicht help je hen vervolgens bewuste keuzes te maken over hun (zelf zo ervaren) problematiek. Hierdoor wordt de authenticiteit bevorderd met inachtneming van eigen normen, waarden, prioriteiten, geloofsovertuiging etcetera. Hierdoor kan de cliënt meer innerlijke balans ervaren en komen tot eventueel gewenste veranderingen. 

Deze door de SNRO als post-hbo conform geaccrediteerde opleiding is een veelzijdige opleiding in holistische coaching en counseling van cliënten met vragen op alle levensgebieden, waarin vooral de begeleiding naar gezondheid en welzijn centraal staat, zowel fysiek, mentaal en emotioneel  als sociaal  en spiritueel. 

De opleiding is ook geschikt indien je al een eigen praktijk hebt en graag op een diepere laag met je cliënten wil gaan werken. Maar als je nog geen ervaring hebt in het werken met mensen ben je ook van harte welkom.

Feiten en Cijfers

Eindresultaat

Holistisch Coach-Counselor

Tijdsduur

2 jaar (je legt je vast per leerjaar)

Kosten

€ 2980,- per jaar (in termijnen betalen mogelijk)

Bijkomende kosten

Inschrijfkosten eenmalig: €50,-

De verblijfskosten voor de module Rites of Passage bedragen ongeveer € 95,- per nacht/dag, inclusief alle maaltijden.

De toets- en examenkosten bedragen € 125,- per toets/examen.

Lesdagen op locatie

25 per opleidingsjaar

Aanvullend op lesdagen

Mentor gesprekken, intervisie, literatuurstudie (thuis), praktijk oefeningen (thuisstudie)

Praktijk ervaring

Ja, tweede jaar ga je werken met (proef) cliënten

Niveau

Post Hbo

Accreditatie

SRNO

Modules

13 verschillende modules

Studiebelasting (uur/week)

Gemiddeld 6 uur per week

  
  

Kennismaken?

Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over mogelijke deelname aan de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor. We kunnen dan kijken of de opleiding aan je verwachtingen voldoet en of wij je kunnen bieden wat je graag wil. Tevens heb je dan de mogelijkheid om al je vragen te stellen. 

We ontmoeten je graag!

Inhoud

We bieden een veelzijdige opleiding waarbij je na afronding een breed onderlegde en zelfstandige professional bent.

 • Holistische principes
 • Holistische ontwikkeling
 • Principes Mindfulness
 • Werkgebieden Holistisch Coach-Counselor  (gezondheid; welzijn; intimiteit-, relaties en seksualiteit; werk; levensvragen; spiritualiteit)
 • Creëren van een krachtige leeromgeving die groei, ontwikkeling en genezing steunt
 • Creëren van een beroepshouding van empathie, echtheid, acceptatie, respect
 • Persoonlijke context van jou, je eigen waarden, normen, mogelijkheden, onmogelijkheden, intenties etc.
 • Ethische principes en gedragsregels in de gezondheid- en psychosociale hulpverlening

Vervolgens zullen we je vertrouwd maken met de relationele aspecten van het vakgebied:

 • Relatie met jezelf, zijns-laag coach
 • Relatie met cliënt
 • Begeleiden van leerprocessen en beweging naar eenheid
 • Interactie als begeleider vormgeven
 • Diep luisteren, meditatie, centrering en methodisch kunnen werken
 • Focussen en liefdevolle aandacht
 • Communicatie en gespreksvoering
 • Fasen van een begeleidingstraject
 • Relatie met andere zorgverleners
 • (Innerlijke) Conflicthantering

De volgende dimensie van de opleiding bestaat uit het vertrouwd maken van de Holistisch Coach-Counselor met de verschillende methoden en technieken die in holistisch coaching gebruikt kunnen worden, inhoudelijke verdieping, de emotionele en psychische aspecten en de competenties en vaardigheden die nodig zijn.

Speciale aandacht is er voor:

 • Diverse gespreksvaardigheden en coaching technieken
 • Gestalt therapie in coaching (circle of experience)
 • Aspecten uit Cognitieve therapie in coaching, (werken met bewuste en onbewuste overtuigingen)
 • Aspecten uit de gedragstherapie in coaching (de vier G’s)
 • Motiverende gespreksvoering
 • Cocounseling
 • The Zen way of counseling
 • Mindfulness in coaching
 • Essence work
 • (Appreciative) Inquiery
 • Solution Focussed Coaching
 • Emoties, omgaan met emoties, emotioneel lichaamswerk
 • Gezondheid, levensstijl, voeding

Met de opbouw en inhoud bieden we een veelzijdige opleiding waarbij je na afronding een breed onderlegde en zelfstandige professional bent.

Om de opleiding optimaal vorm te geven bestaat onze Post Hbo Holistisch Coach-Counselor uit een aantal parallel lopende trajecten:

 • Interactieve seminars en opleidingsdagen
 • Verdiepende weekend workshops en trainingen
 • Themadagen
 • Individuele mentoring
 • Werken met proefcliënten
 • Intervisie
 • Reflectieverslagen
 • Opstellen van een portfolio
 • Huiswerkopdrachten
 • Literatuur

Ervaringen

Enkele ervaringen van cursisten van de Holistisch Coach opleiding.

"Opleiding + docent: krachtig, gedegen, humor, levendig, congruent met wat je bent, doet, geeft."
"Ik vind het heel bijzonder te zien, dat mijn cliënten anders weggaan dan ze binnenkwamen, met nieuwe gedachten, inzichten, een andere richting. Alsof ze aan hun eigen gedachtenpatroon hebben kunnen ontsnappen en een nieuwe zijstap kunnen maken. Precies dat is wat ik het mooie vind aan dit werk."
"Ik kan nu echt vanuit mijn hart bij de mens blijven, met mijn volle aandacht, dat heeft gemaakt dat ik ooit tot de keuze kwam om deze opleiding te gaan volgen. Ik kan het nu vanuit een ander bewustzijn beleven en doorgeven."
"Wanneer ik zie dat mensen (weer) in beweging komen (mentaal en/of fysiek) doordat ze zichzelf en hun relatie met hun omgeving beter begrijpen, geeft mij dat een gevoel van lichtheid en vrijheid, van vreugde over de vernuftigheid van het menselijk bestaan. En ook een gevoel van verbondenheid met de ander, met het leven en alles wat groeit."
"Ik coach nu mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie. Ik geef advies, inzichten en ondersteuning. De kans op overbelasting is groot. Ik ondersteun ze om een vitale mantelzorger te blijven. Vanuit een holistische benadering kun je voelend ervaren en leren luisteren naar de signalen van je lichaam."
Previous
Next

Details

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor heeft een modulaire opbouw en bestaat uit twee keer 25 dagen.

Ten behoeve van elke module werken we naast de contacturen met literatuurstudie en thuis-opdrachten. Deze opdrachten zijn gedeeltelijk voor alle deelnemers gelijk en kunnen individueel verschillen, afhankelijk van je persoonlijke situatie en omstandigheden.

Gedurende de gehele opleiding heb je in ieder geval drie individuele mentorgesprekken met jouw mentor.

In de tweede helft van het eerste jaar vormen we intervisie groepen. Gedurende de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor organiseer je met je medestudenten minimaal 6 keer intervisiebijeenkomst waarbij het doel is van en met elkaar te leren aan de hand van concrete ervaringen in de opleiding of bij het begeleiden van (proef)cliënten.

Gedurende de opleiding begeleid je zelfstandig twee (proef)cliënten. Per cliënt worden 6 gesprekken gevoerd. Je bouwt een elektronisch dossier op van de cliënten. Het dossier wordt periodiek aangeboden aan de mentor ter toetsing. 

Aan het einde van jaar 1 wordt de werkwijze ten aanzien van de cliënten geïntroduceerd en wordt geadviseerd alvast naar cliënten uit te kijken. Het is de bedoeling dat je in jaar twee met de daadwerkelijke begeleiding van de cliënten van start gaat

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor kent enkele formele toets momenten. Aan het einde van het eerste jaar volgt een kennistoets en schrijf je een reflectieverslag over je ontwikkeling tijdens het eerste jaar. Dit reflectieverslag wordt diepgaand besproken tijdens een individueel mentorgesprek.

De opleiding wordt afgesloten met je eindwerkstuk aan de hand van de begeleiding van de proefcliënten en een mondelinge toetsing op kennis en vaardigheden als zelfstandig Holistisch Coach-Counselor.

De opleiding is als post-Hbo geaccrediteerd bij SNRO-Instituut (zie: SNRO accreditatie)

Om voor het diploma in aanmerking te komen dien je minimaal een voldoende te behalen op alle criteria van de beoordeling én geldt als voorwaarde dat je minimaal 90% van de contacturen (verplichte dagen, mentor gesprekken en intervisie) aanwezig bent geweest. Daarnaast dien je aan de Plato eisen te voldoen door middel van het diploma (of bereid om te volgen) erkende Medische- en/ òf Psychosociale Basiskennis. In enkele gevallen is er een mogelijkheid tot vrijstelling.

Literatuur

Deze lijst is een indicatie van de te gebruiken boeken, de definitieve lijst ontvang je na inschrijving.

Holistische Principes
 • Holistische Geneeskunde– Syllabus NOGG

Circle of experience

 • Kepner, James I. (1993) Body Process. New York: Taylor & Francis Ltd.
 • Mann, D. (2010) Gestallt Therapy. New York: Taylor & Francis Ltd.

Heart of the Matter    

 • Syllabus Theory of the holes, hand-out
 • Diverse hand-outs (via NOGG)

Mindfulness en Coaching       

 • Dissertatie van Vikky Brock (via NOGG)
 • Dewulf, D. (2018) Mindfulness werkboek, krachtig en mild leven in het nu. Houten: Lannoo
 • Mindfulness Basis handleiding, hand-out via NOGG
 • Hand-out Mindfulness Werkboek via NOGG
 • Gendlin, E (1981) Focussen, Haarlem, De Toorts
 • Miller, W. R. & Rollnick, S. (2014, 3eeditie) Motiverende Gespreksvoering, Gorinchem: Ekklesia
 • Liebermeister, S. R. (2009) The Zen way of Counseling.Alresford UK: John Hunt Publishing
 • Hand-out NOGG Oplossingsgericht Coachen

Levensfasen en Transities

 • Hand-out Levensfasen en Transities via NOGG

Holistisch Coach-Counselor in actie

 • Brown, B (2018) De moed van imperfectie, Utrecht: A.W.Bruna Uitgevers b.v.
 • Brown, B (2013) De kracht van kwetsbaarheid, Utrecht: A.W.Bruna Uitgevers b.v.
 • Insoo Kim Berg, Szabó, P. (2013), Oplossingsgericht Coachen, Uitgeverij Thema
 • Opname sessie Insoo Kim Berg Oplossingsgerichte Coaching via NOGG

Rouw en Verlies

 • Maes, J & Jansen, E (2013, 9edruk) Ze zeggen dat het overgaat, Witsand Uitgevers
 • Hand-out van theorie en diverse interventies (via NOGG)

Crisis als Kans

 • Dahlke, R (1995) Crisis als uitdaging, Utrecht: Ankhhermes Uitgeverij
 • Dethlefsen, T, Dahlke, R (2015) De Zin van Ziekzijn, UtrechtAnkhhermes Uitgeverij
 • Vries, de-Geervliet, L. (2007) Het begeleiden van mensen met een traumatische ervaring, Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Berceli, D., TRE trauma- en spanning reducerende oefeningen, Leeuwarden: Elikser b.v. Uitgeverij
 • Blackburn, E., & Epel, E. (2017). Jonger worden: ga veroudering tegen met Nobelprijswinnend onderzoek naar DNA en telomeren. Culemborg, Nederland: Van Duuren Media.
 • Hand-out Stress en Burn-out via NOGG

Het Creatieve Proces

 • Chang, R. (2004) Werken vanuit je hart. Zaltbommel: Thema uitgeverij

Relaties

 • Johnson, S. (2012) Houd me vast, Utrecht: Kosmos Uitgevers
 • Johnson, R.A. (2001) De psychologie van de liefde, Utrecht: Kosmos Uitgevers
 • Schnarch, D. (2009) Passionate Marriage, New York: Ww Norton & Co (Ned. samenvatting via NOGG)

Intimiteit, seksualiteit

 • IJff, M (2016). Sexcounseling, Assen: Koninklijke van Gorcum

Zorgen voor jezelf en holistische gezondheid

 • Selby, J (2004) Conscious healing, New Age Books
 • Stone, R (1999) Health building: The conscious art of living well, Book Publishing Company

Aanbevolen

 • Hoffman, R, Gudat,G – Bio-energetica 70 pagina’s (digitaal via NOGG)
 • Totton, N (2005) Emotioneel & Reichiaans Lichaamswerk, Karnak Uitgeverij
 • Stevens, JO (1989) Awareness, Eden Grove Editions
 • Ass, S. van (2015) Het Complete Loopbaanboek. Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Maes, J. (2014) Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie, Witsand Uitgevers
 • Berkel, R. van (2012), Mindfulness in Coaching, Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Cornell, A.W. (1998, 3e druk). De kracht van Focussen, Haarlem: De Toorts

Data en kosten

De kosten zijn inclusief alle lesdagen, Individuele Mentoring, werkgroepen, alle hand-outs en koffie/thee, (exclusief eventuele verblijfskosten, literatuur en examenkosten*) en bedragen € 2980,- per jaar. Inschrijfkosten eenmalig: €50,-

Betalen in termijnen is mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Een aantal modules of dagen zijn ook los te volgen. Informeer naar de mogelijkheden.

*De verblijfskosten voor de module Rites of Passage bedragen ongeveer € 95,-. per nacht/dag, inclusief alle maaltijden.

De toets- en examenkosten bedragen € 125,- per toets/examen.

Programma

Holistisch Coach-Counselor Jaarplanning –  start september 2021

Introductiedag (datum volgt z.s.m.)

Holistische Principes

Docent: Gerhard Böckler

Introductie in de holistische basisprincipes

Holistische basisprincipes in coaching en counseling

Basisprincipes holistische gezondheid

Coaching en Counseling 1

2 dagen

Docent: Daphne Rouwenhorst

Basishouding in holistisch coaching en counseling: werken met aandacht, acceptatie en compassie

Circle of Experience 1

3 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Bewuste communicatie met jezelf en bewuste communicatie met de ander

Procesbegeleiding, holistische aanpak op basis van de Circle of Experience uit Gestallt

Luisteren naar en contact maken met lichamelijke en psychische symptomen

Coaching en Counseling 2

2 dagen

Docent:

Daphne Rouwenhorst

Holistische gespreksvaardigheden

Basis coaching vaardigheden

Diep luisteren

Coachende vaardigheden en technieken

Toets 1

 • Reflectieverslag + Mentorgesprek

Mentor: Daphne Rouwenhorst

Crisis als Kans

1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Stress en stress gerelateerde klachten

Creating Holistic Health

2 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Versterking van immuunsysteem

Gezondheid opbouwen

Sterken van overtuigingen die helpen bij creëren gezondheid

Heart of the Matter

5 dagen

Docent: Tarika Glubin

Deconditionering

Ontdekken van je essentie en integriteit als coach

Bewuste en onbewuste overtuigingen

Terug naar je essentie, de open ruimte van waaruit je een ander kunt steunen

Coaching en Counseling 3

3 dagen

Docent:

Daphne Rouwenhorst

Motiverende gespreksvoering

Appreciative Inquiery

Focussen

Bewuste en onbewuste overtuigingen

Coachende vaardigheden en technieken

Levensfasen en transities

1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Holistisch visie op levensfasen en transities

Levensfasen en transities

4 dagen

Docenten: Gerhard Böckler en Gitika Linser

‘Rites of passage’ (rituelen bij overgangsfasen)

Toets 2

 • Kennistoets en Ervaringstoets
 • Reflectieverslag
 • Toetsend mentorgesprek

Jaar 2

Holistisch coaching in Actie

(Holco in Actie 1)

1 dag

Docent: Daphne Rouwenhorst

6 lesdagen verspreid door het jaar aan de hand van het werken met proefcliënten, ondersteund met individuele mentorgesprekken en intervisie

 • Coaching vaardigheden en technieken
 • Interventies in een begeleidingstraject
 • Reflectie
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Crisis als Kans 2

1 dag

Docent Gerhard Böckler

Stress en Burn-out

Werken met levensfasen en transities

1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Coachen aan de hand van transities en de levenscirkel

Holco in Actie 2

1 dag

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Creatief Proces 1 en 2

2 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Het creatief proces volgens de laatste neurologische en epi-genetische inzichten

Het begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Holco in Actie 3

1 dag

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Rouw en Verlies

2 dagen

Docent: Harriette Modderman

Eigen proces van omgaan met verlies en loslaten

Werken met rouw en verlies – Proces van rouwverwerking

Gespreksvaardigheden en interventies bij rouw en verlies

Creatief Proces 3

1 dag

Docent: Gerhard Böckler

De laatste neurologische en epi-genetische inzichten

Het begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Creating Holistic Health 3

1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Versterking van immuunsysteem

Gezondheid opbouwen

Sterken van overtuigingen die helpen bij creëren gezondheid

Relaties

2 dagen

Docent: Tarika Glubin

Werken met intieme relaties – Omgaan met relatieproblemen

Innerlijke ‘man – vrouw’ – Co-dependency

Holco in Actie 4

1 dag

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Intimiteit en seksualiteit

4 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Een holistische visie op lichamelijke, psychische, emotionele en energetische aspecten van intimiteit en seksualiteit

Het herkennen van problemen rond intimiteit en seksualiteit als veranderingsprikkels en mogelijke persoonlijke groei en ontwikkeling

Holco in Actie 5

1 dag

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Circle of Experience 2

2 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Dynamisch model voor begeleiden van holistische genezing, het oplossen van blokkades en belevenis van eenheid

Holistische mogelijkheden om met innerlijke conflicten en blokkades te werken (gestallt dialoog)

Holistisch Lichaamswerk

1 dag

Docent: Gerhard Böckler

 

Holco in Actie 6

1 dag

Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Crisis als Kans 3

1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Op weg naar zelfrealisatie……

Toets

Eindwerkstuk + Eindgesprek

Integratie en diploma

1 dagdeel

Integratie

Diploma-uitreiking

Evaluatie

Data volgt

Integratie en diploma
Datum volgt

 

 • Integratie
 • Diploma-uitreiking
 • Evaluatie

Docenten

Inschrijven: Holistisch Coach-Counselor

Gerelateerde cursussen

Open Avond

Neem contact op

Rites of Passage

30 juni 2021
Scroll naar top