Home / Cursussen / Opleiding coach & counselor / Holistisch Coach-Counselor

Holistisch Coach-Counselor

Holistische begeleiding

Als Holistisch Coach-Counselor ondersteun je zelfkennis en zelfbewustzijn. Je ondersteunt de ontwikkeling van de inherente mogelijkheden van de cliënt om deze belemmering om te zetten dan wel om anders met deze belemmeringen om te gaan. Je werkt hierbij met een open geest, liefdevolle aandacht en menselijkheid. Je vergezelt de cliënt in bescheidenheid en heldere intentie, in een ruimte van stilte en transformatie waarin alles kan gebeuren.

Informatie:

In het kort

In de post Hbo Holistisch Coach-Counselor ga je vooral veel zelf ervaren en ontdekken, want:
je leert het beste door te ervaren.
Juist hierdoor ontstaat kennis en wijsheid en word je ‘ervaringsdeskundige’!

Als Holistisch Coach-Counselor leer je werken met zelfkennis en zelfbewustzijn als basis. Je ondersteunt je cliënt bij het ontwikkelen en vergroten van die zelfkennis en zelfbewustzijn. En de onlosmakelijke uitdagingen die daarbij op het pad van de cliënt komen. Je werkt hierbij met een open geest, liefdevolle aandacht en menselijkheid. Je begeleidt de cliënt in bescheidenheid en heldere intentie, in een ruimte van stilte en transformatie waarin alles kan gebeuren.

Centraal in het werk en in de modules staat de relatie met de cliënt. Die staat altijd voorop. Want alleen in een ruimte van openheid en vertrouwen kan een cliënt zichzelf openstellen en onderzoeken. Met als doel hen te steunen bij het ontwikkelen van inzicht. Met dat inzicht help je hen vervolgens bewuste keuzes te maken over hun (zelf zo ervaren) problematiek. Hierdoor wordt de authenticiteit bevorderd met inachtneming van eigen normen, waarden, prioriteiten, geloofsovertuiging etcetera. Hierdoor kan de cliënt meer innerlijke balans ervaren en komen tot eventueel gewenste veranderingen. 

Deze door de KTNO erkende vakopleiding en door SNRO als post-hbo conform geaccrediteerde opleiding is een veelzijdige opleiding in holistische coaching en counseling van cliënten met vragen op alle levensgebieden, waarin vooral de begeleiding naar gezondheid en welzijn centraal staat, zowel fysiek, mentaal en emotioneel  als sociaal  en spiritueel. 

De opleiding is ook geschikt indien je al een eigen praktijk hebt en graag op een diepere laag met je cliënten wil gaan werken. Maar als je nog geen ervaring hebt in het werken met mensen ben je ook van harte welkom. 

 

Kennismaken?

Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over mogelijke deelname aan de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor. We kunnen dan kijken of de opleiding aan je verwachtingen voldoet en of wij je kunnen bieden wat je graag wil. Tevens heb je dan de mogelijkheid om al je vragen te stellen. 

We ontmoeten je graag!

Ook deelnemen aan een van onze online Open Avonden behoort tot de mogelijkheden. 

Inhoud

We bieden een veelzijdige opleiding waarbij je na afronding een breed onderlegde en zelfstandige professional bent.

 • Holistische principes
 • Holistische ontwikkeling
 • Principes Mindfulness
 • Werkgebieden Holistisch Coach-Counselor  (gezondheid; welzijn; intimiteit-, relaties en seksualiteit; werk; levensvragen; spiritualiteit)
 • Creëren van een krachtige leeromgeving die groei, ontwikkeling en genezing steunt
 • Creëren van een beroepshouding van empathie, echtheid, acceptatie, respect
 • Persoonlijke context van jou, je eigen waarden, normen, mogelijkheden, onmogelijkheden, intenties etc.
 • Ethische principes en gedragsregels in de gezondheid- en psychosociale hulpverlening

Vervolgens zullen we je vertrouwd maken met de relationele aspecten van het vakgebied:

 • Relatie met jezelf, zijns-laag coach
 • Relatie met cliënt
 • Begeleiden van leerprocessen en beweging naar eenheid
 • Interactie als begeleider vormgeven
 • Diep luisteren, meditatie, centrering en methodisch kunnen werken
 • Focussen en liefdevolle aandacht
 • Communicatie en gespreksvoering
 • Fasen van een begeleidingstraject
 • Relatie met andere zorgverleners
 • (Innerlijke) Conflicthantering

De volgende dimensie van de opleiding bestaat uit het vertrouwd maken van de Holistisch Coach-Counselor met de verschillende methoden en technieken die in holistisch coaching gebruikt kunnen worden, inhoudelijke verdieping, de emotionele en psychische aspecten en de competenties en vaardigheden die nodig zijn.

Speciale aandacht is er voor:

 • Diverse gespreksvaardigheden en coaching technieken
 • Gestalt therapie in coaching (circle of experience)
 • Aspecten uit Cognitieve therapie in coaching, (werken met bewuste en onbewuste overtuigingen)
 • Aspecten uit de gedragstherapie in coaching (de vier G’s)
 • Motiverende gespreksvoering
 • Cocounseling
 • The Zen way of counseling
 • Mindfulness in coaching
 • Essence work
 • (Appreciative) Inquiery
 • Solution Focussed Coaching
 • Emoties, omgaan met emoties, emotioneel lichaamswerk
 • Gezondheid, levensstijl, voeding

Met de opbouw en inhoud bieden we een veelzijdige opleiding waarbij je na afronding een breed onderlegde en zelfstandige professional bent.

Om de opleiding optimaal vorm te geven bestaat onze Post Hbo Holistisch Coach-Counselor uit een aantal parallel lopende trajecten:

 • Interactieve seminars en opleidingsdagen
 • Verdiepende weekend workshops en trainingen
 • Themadagen
 • Individuele mentoring
 • Werken met proefcliënten
 • Intervisie
 • Reflectieverslagen
 • Opstellen van een portfolio
 • Huiswerkopdrachten
 • Literatuur

Ervaringen

Enkele ervaringen van cursisten van de Holistisch Coach opleiding.

"Opleiding + docent: krachtig, gedegen, humor, levendig, congruent met wat je bent, doet, geeft."
"Ik vind het heel bijzonder te zien, dat mijn cliënten anders weggaan dan ze binnenkwamen, met nieuwe gedachten, inzichten, een andere richting. Alsof ze aan hun eigen gedachtenpatroon hebben kunnen ontsnappen en een nieuwe zijstap kunnen maken. Precies dat is wat ik het mooie vind aan dit werk."
"Ik kan nu echt vanuit mijn hart bij de mens blijven, met mijn volle aandacht, dat heeft gemaakt dat ik ooit tot de keuze kwam om deze opleiding te gaan volgen. Ik kan het nu vanuit een ander bewustzijn beleven en doorgeven."
"Wanneer ik zie dat mensen (weer) in beweging komen (mentaal en/of fysiek) doordat ze zichzelf en hun relatie met hun omgeving beter begrijpen, geeft mij dat een gevoel van lichtheid en vrijheid, van vreugde over de vernuftigheid van het menselijk bestaan. En ook een gevoel van verbondenheid met de ander, met het leven en alles wat groeit."
"Ik coach nu mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie. Ik geef advies, inzichten en ondersteuning. De kans op overbelasting is groot. Ik ondersteun ze om een vitale mantelzorger te blijven. Vanuit een holistische benadering kun je voelend ervaren en leren luisteren naar de signalen van je lichaam."
Previous
Next

Details

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor heeft een modulaire opbouw en bestaat uit twee keer 25 dagen.

Ten behoeve van elke module werken we naast de contacturen met literatuurstudie en thuis-opdrachten. Deze opdrachten zijn gedeeltelijk voor alle deelnemers gelijk en kunnen individueel verschillen, afhankelijk van je persoonlijke situatie en omstandigheden.

Gedurende de gehele opleiding heb je in ieder geval drie individuele mentorgesprekken met jouw mentor.

In de tweede helft van het eerste jaar vormen we intervisie groepen. Gedurende de Post Hbo Holistisch Coach-Counselor organiseer je met je medestudenten minimaal 6 keer intervisiebijeenkomst waarbij het doel is van en met elkaar te leren aan de hand van concrete ervaringen in de opleiding of bij het begeleiden van (proef)cliënten.

Gedurende de opleiding begeleid je zelfstandig twee (proef)cliënten. Per cliënt worden 6 gesprekken gevoerd. Je bouwt een elektronisch dossier op van de cliënten. Het dossier wordt periodiek aangeboden aan de mentor ter toetsing. 

Aan het einde van jaar 1 wordt de werkwijze ten aanzien van de cliënten geïntroduceerd en wordt geadviseerd alvast naar cliënten uit te kijken. Het is de bedoeling dat je in jaar twee met de daadwerkelijke begeleiding van de cliënten van start gaat

De Post Hbo Holistisch Coach-Counselor kent enkele formele toets momenten. Aan het einde van het eerste jaar volgt een kennistoets en schrijf je een reflectieverslag over je ontwikkeling tijdens het eerste jaar. Dit reflectieverslag wordt diepgaand besproken tijdens een individueel mentorgesprek.

De opleiding wordt afgesloten met je eindwerkstuk aan de hand van de begeleiding van de proefcliënten en een mondelinge toetsing op kennis en vaardigheden als zelfstandig Holistisch Coach-Counselor.

De opleiding is als post-Hbo geaccrediteerd bij SNRO-Instituut (zie: SNRO accreditatie)

En is tevens erkend door de KTNO:

Om voor het diploma in aanmerking te komen dien je minimaal een voldoende te behalen op alle criteria van de beoordeling én geldt als voorwaarde dat je minimaal 90% van de contacturen (verplichte dagen, mentor gesprekken en intervisie) aanwezig bent geweest. Daarnaast dien je aan de Plato eisen te voldoen door middel van het diploma (of bereid om te volgen) erkende Psychosociale Basiskennis (en/of Medische). In enkele gevallen is er een mogelijkheid tot vrijstelling.

Data en kosten

De opleiding start bij voldoende inschrijvingen (min. aantal deelnemers 10).

De kosten zijn € 3400, – per opleidingsjaar. 

inbegrepen zijn alle lesdagen, individuele Mentoring, werkgroepen, alle syllabi, (exclusief eventuele verblijfskosten, literatuur en toets/examenkosten).

Inschrijfkosten eenmalig: €50,- De toets- en examenkosten bedragen € 150,- per toets/examen.

Betalen in termijnen is mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Een aantal modules of dagen zijn ook los te volgen. Informeer naar de mogelijkheden.

De verblijfskosten voor de module Rites of Passage bedragen ongeveer € 110,-. per nacht/dag, inclusief alle maaltijden.

Programma

Programma 

Introductie dag
Holistische Principes

Docent: Gerhard Böckler

Introductie in de holistische basisprincipes
Holistische basisprincipes in coaching en counseling
Basisprincipes holistische gezondheid

Coaching en Counseling 1
2 dagen

Docent: Daphne Rouwenhorst 

Basishouding in holistisch coaching en counseling: werken met aandacht, acceptatie en compassie

 

Creatief Proces
2 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Het creatief proces volgens de laatste neurologische en epi-genetische inzichten

Het begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Coaching en Counseling 2
2 dagen

Docent: Daphne Rouwenhorst

Holistische gespreksvaardigheden
Basis coaching vaardigheden
Diep luisteren
Coachende vaardigheden en technieken

Heart of the Matter
5 dagen

Docent: Tarika Glubin

Deconditionering
Ontdekken van je essentie en integriteit als coach
Bewuste en onbewuste overtuigingen
Terug naar je essentie, de open ruimte van waaruit je een ander kunt steunen

Toets 1
–        Reflectieverslag
–        Mentorgesprek
Mentor: Daphne Rouwenhorst

Creatief Proces
1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Het creatief proces volgens de laatste neurologische en epigenetische inzichten
Het begeleiden van bewuste stappen naar genezing en holistische gezondheid

Coaching en Counseling 3
3 dagen

Docent: Daphne Rouwenhorst

Motiverende gespreksvoering
Appreciative Inquiery
Focussen
Bewuste en onbewuste overtuigingen
Coachende vaardigheden en technieken

Creating Holistic Health
3 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Versterking van immuunsysteem
Gezondheid opbouwen
Versterken van overtuigingen die helpen bij creëren gezondheid

Crisis als Kans
1 dag

Docent Gerhard Böckler

Stress en stressmanagement

Levensfasen en transities
1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Holistisch visie op levensfasen en transities

Levensfasen en transities
4 dagen

Docenten: Gerhard Böckler en Gitika Linser

 ‘Rites of passage’ (rituelen bij overgangsfasen)

Integratie
1 dag

Daphne Rouwenhorst / Gerhard Böckler

Integratie jaar 1 en voorbereiding toets 2

Toets 2 
–       Kennistoets en Ervaringstoets
–       Reflectieverslag
–       Toetsend mentorgesprek

 

Programma Jaar 2

Holistisch coaching in Actie
Holco in Actie 1
1 dag

Docent: Daphne Rouwenhorst

6 lesdagen verspreid door het jaar aan de hand van het werken met proefcliënten, ondersteund met individuele mentorgesprekken en intervisie
–        Coaching vaardigheden en technieken
–        Interventies in een begeleidingstraject
–        Reflectie
–        Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Circle of Experience
4 dagen

Docent Gerhard Böckler

Bewuste communicatie met jezelf en bewuste communicatie met de ander
Procesbegeleiding, holistische aanpak op basis van de Circle of Experience uit Gestallt
Luisteren en contact maken met lichamelijke en psychische symptomen

Werken met levensfasen en transities
1 dag

Docent: Gerhard Böckler

Coachen aan de hand van transities en de levenscirkel

 

Holco in Actie 2
1 dag
Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Verlies en Rouw
2 dagen

Docent: Harriëtte Modderman

Eigen proces van omgaan met verlies en loslaten
Werken met verlies en rouw – Proces van rouwverwerking
Gespreksvaardigheden en interventies bij verlies en rouw

Holco in Actie 3
1 dag
Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Relaties
2 dagen

Docent: Tarika Glubin

Werken met intieme relaties – Omgaan met relatieproblemen
Innerlijke ‘man – vrouw’ – Co-dependency

Holco in Actie 4
1 dag
Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Intimiteit en seksualiteit
4 dagen

Docent: Gerhard Böckler

Een holistische visie op lichamelijke, psychische, emotionele en energetische aspecten van intimiteit en seksualiteit
Het herkennen van problemen rond intimiteit en seksualiteit als veranderingsprikkels en mogelijke persoonlijke groei en ontwikkeling

Holco in Actie 5
1 dag
Docent: Daphne Rouwenhorst

 

Gelukkig werken
2 dagen
Docent Daphne Rouwenhorst

Holistisch Coachen bij werk en loopbaanvragen
Gelukkig in werkomgeving
Vitaliteit in werkomgeving
Stress, Burn-out, verzuim en re-integratie

Holistisch Lichaamswerk
2 dagen
Docent: Gerhard Böckler

 

Holco in Actie 6
1 dag
Docent: Daphne Rouwenhorst

‘Wie ben ik als Coach’

Vision
1 dag
Docent Gerhard Böckler

Op weg naar zelfrealisatie

Toets

– Eindwerkstuk en  Eindgesprek

 

Integratie en diploma

Integratie en evaluatie
Diploma-uitreiking

Docenten

Inschrijven: Holistisch Coach-Counselor

Gerelateerde cursussen

Scroll naar top