Medische Basiskennis

Medische Basiskennis

Medische Basiskennis helpt je aan de eisen te voldoen van de meeste zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Velen schrijven zich om die reden in, maar gaandeweg groeit hun enthousiasme. De docent vertelt op levendige wijze over onder meer de ontwikkeling van de mens en het ontstaan van ziektebeelden. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan het nut en de toepassing van deze kennis in de praktijk van complementaire therapeuten.

Cursus informatie:

In het kort

Gedegen Medische basiskennis

Als therapeut of hulpverlener speel je een belangrijke rol om vroegtijdig ziektes te onderkennen. Ook als je cliënten al gezondheidsproblemen hebben en bij een reguliere arts of hulpverlener in behandeling zijn, is het belangrijk kennis te hebben van veel voorkomende ziektes als kanker, diabetes en reuma. Hierdoor voorkom je dat je over de grenzen gaat van jouw kunnen en maak je het makkelijker samen te werken met het reguliere veld. Gedegen medische basiskennis helpt je bij het streven naar kwaliteit in je praktijk en erkenning van jouw beroepsgroep.

De opleiding medische basiskennis voldoet aan de richtlijnen van PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) en is SNRO geaccrediteerd. Met het behalen van het diploma komen je behandelingen daarom in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars. 

Het NOGG is aangesloten bij het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen

NOGG Collectief Geaccrediteerde Opleiding CGO

Holistische visie

Het welbevinden van de mens in zijn geheel staat centraal bij de opleiding medische basiskennis van het NOGG. Onze opleiding gaat uit van de westerse medische en psychosociale kennis en is ontwikkeld door arts én complementair therapeut Gerhard Böckler. Hij verzorgt een groot deel van de lessen zelf en weet daarin cursisten te boeien door een koppeling te maken tussen de medische basiskennis en de holistische visie. Ook moedigt hij het delen van persoonlijke ervaringen door de deelnemers aan.

De deelnemers zijn werkzaam of in opleiding voor complementaire geneeswijzen en komen uit verschillende disciplines. Alle behandelwijzen, zowel regulier als alternatief, worden gerespecteerd. Medische en psychosociale basiskennis zijn onmisbaar voor een goede communicatie en samenwerking tussen diverse disciplines.

Bij het NOGG hebben wij onze ervaring van de holistische kijk op de mens volledig geïntegreerd om een bron van inspiratie te vormen bij de begeleiding van bewustwording over zelfregulerende en/of zelfgenezende processen.

Inhoud

Thema’s

Tijdens de opleiding komen onder meer de volgende thema’s aan bod: de structuur van het menselijk lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, ziekteleer (pathologie), diagnostiek en farmacologie. Maar ook: hoe leren wij; hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie; hoe zit onze psychologische ontwikkeling; welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we.

Opbouw

De opleiding medische basiskennis bestaat uit algemene kennis en medische basiskennis. Aanbevolen wordt om de gehele opleiding medische en psychosociale basiskennis te volgen.

 

Medische kennis: Cellen weefsels en organen
 – Algemene pathologie en het immuunsysteem -
 Bloed en lymfestelsel -
 Hart en vaatstelsel
 – Ademhalingsstelsel
 – Spijsverteringstelsel
 – Renale systeem en vochthuishouding
 – Bewegingsapparaat en bindweefsel
 – Hersenen en zenuwstelsel -
 Huid en zintuigen -
 Genitaal systeem
 – Het hormoonstelsel -
 Groei en ontwikkeling: zwangerschap en pediatrie
 – De levenscyclus, ouder worden en sterven -
 Rode Vlaggen en MBK in de praktijk
Psychosociale kennis: 
Perspectieven en Psychopathologie en maatschappij -
 Psychopathologie
 – Levensfasen en ontwikkelingstaken
 – Behandelingen
 – Stress, Gezondheid en welzijn. Algemene Basisbegrippen: de mens als bio-psycho-sociale eenheid binnen de holistische principes – Farmacologie – Ethiek – Wetgeving – Informatievaardigheden

Toetsing is tweedelig:
Kennis en inzicht wordt getoetst door multiple-choice vragen.
Door de eindwerkstukken ‘het zelf opstellen van anamnese’, ‘opstellen doorverwijsbrief’, ‘ethisch dilemma’, ‘de weg van de zorg in Nederland’ en ‘informatievaardigheid’ wordt beoordeeld of het handelen is beklijfd.

Ervaringen

“Enthousiaste verdieping in de Medische Basiskennis”
“Ik vond de persoonlijke benadering en de veilige omgeving zeer waardevol”
“Ik heb de lessen als zeer boeiend ervaren en wat een bevlogenheid en enthousiasme van de docent!”
“De manier waarop de pittige lesstof wordt uitgelegd was top!”
Previous
Next

Data en kosten

Data

Medische Basiskennis

Volgende cursus start najaar 2020. 

De lesdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

De kosten voor de gehele opleiding zijn als volgt:

 • Medische  Basiskennis € 1245,-
 • Inschrijfkosten € 25,-
 • Examen € 45,-
 • Herexamen € 35.-
 • Termijn betaling mogelijk

Literatuur

Deze lijst is een indicatie van de te gebruiken boeken, de definitieve lijst ontvang je na inschrijving.

 • van Vuuren, A. Dijkstra, P. Smeets B. (2017). Inleiding tot de gezondheidszorg. Amsterdam. Pearson Benelux B.V.
 • Zelman, M. (2017) Pathologie. Pearson Benelux B.V.
 • Gregoire, L(2014) Anatomie en Fysiologie van de mens, ThiemeMeulenhoff
 • William R. Miller, Motiverende Gespreksvoering 3editie, Ekklesia
 • Beers, MH. e.a. (2017). Merck Manual Medisch Handboek. Houten. Bohn Stafleu van Loghum. (Digitale uitgave: http://www.msdmanuals.nl/mmhenl/index.html)
 • R. van Deth, Psychiatrie, van diagnose tot behandeling, 6e herziene druk (2019), Bohn Stafleu van Loghum

Docenten

Inschrijven: Medische Basiskennis

Gerelateerde cursussen

Scroll naar top