Home / Cursussen / Medische- en Psychosociale basiskennis / Medische- en Psychosociale Basiskennis

Medische- en Psychosociale Basiskennis

Medische en Psychosociale Basiskennis

Medische en Psychosociale Basiskennis

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geest heeft rechtstreeks invloed op je lichaam, je gevoel, je gedrag, je gezondheid en je welzijn. Net zoals omgekeerd het fysieke lichaam invloed heeft op de psyche. Ook in de reguliere geneeskunde ziet men steeds meer in dat de kunstmatige scheiding tussen lichaam en geest niet meer te handhaven is.

In deze opleiding worden de modules medische basiskennis en psychosociale basiskennis samengevoegd tot een geheel waarin de holistische visie nog beter tot zijn recht komt.

Cursus informatie:

Details

Algemene Basiskennis

Algemene Basisbegrippen: de mens als bio-psycho-sociale eenheid binnen de holistische principes – Farmacologie – Ethiek – Wetgeving – Informatievaardigheden – Medische terminologie.

Medische kennis

Cellen weefsels en organen
 – Algemene pathologie en het immuunsysteem -
 Bloed en lymfestelsel -
 Hart en vaatstelsel
 – Ademhalingsstelsel
 – Spijsverteringstelsel -
 Renale systeem en vochthuishouding
 – Bewegingsapparaat en bindweefsel
 – Hersenen en zenuwstelsel
 – Huid en zintuigen -
 Genitaal systeem
 – Het hormoonstelsel
 – Groei en ontwikkeling: zwangerschap en pediatrie
 – De levenscyclus, ouder worden en sterven -
 Rode Vlaggen en MBK in de praktijk.

Psychosociale kennis

Perspectieven en de bio psychologie
 – Leren
 – Geheugen, denken en intelligentie -
 Psychologische ontwikkeling -
 Sensatie en perceptie en vormen van bewustzijn
 – Emotie en motivatie -
 Persoonlijkheidstheorieën van de gehele persoon
 – Sociale Psychologie
 – Psychische stoornissen en Psychopathologie -
 Psycho organische stoornissen – Schizofrenie en andere Psychosen
 – Stemming en angststoornissen – Somatoforme stoornissen
 – Persoonlijkheidsstoornissen
 – Therapieën en therapievormen
 – Gezondheid en welzijn – Gele Vlaggen en PsBk in de praktijk.

Data en kosten

Data

Combinatie Medische en Psychosociale Basiskennis

2020 (PsbK) 11/2 – 3/3 – 17/3 – 31/3 – 14/4 – 21/4 – 5/5 – 19/5 – 2/6 – 16/6 – 23/6 – examen 30/6

2020 (MbK) vanaf september 2020. 

 • De lesdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

 

De kosten voor de gehele opleiding zijn als volgt:

 • Gehele opleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis € 1745,- .
 • Alleen Medische of Psychosociale Basiskennis € 1245,-
 • Inschrijfkosten € 25,-
 • Examen € 45,-
 • Herexamen € 35.-
 • Termijn betaling mogelijk

Literatuur

Deze lijst is een indicatie van de te gebruiken boeken, de definitieve lijst ontvang je na inschrijving.

 • van Vuuren, A. Dijkstra, P. Smeets B. (2017). Inleiding tot de gezondheidszorg. Amsterdam. Pearson Benelux B.V.
 • Zelman, M. (2017) Pathologie. Pearson Benelux B.V.
 • Gregoire, L(2014) Anatomie en Fysiologie van de mens, ThiemeMeulenhoff bv
 • Zimbardo, Philip G., Psychologie, een inleiding 8e editie (april 2017). Amsterdam. Pearson Benelux B.V.
 • Van Deth, Psychiatrie, van diagnose tot behandeling, 6e herziene druk (2019), Bohn Stafleu van Loghum
 • Rümke, Annejet Verkenningen in de Psychiatrie, een holistische benadering, 3e druk. Zeist. Christofoor Uitgeverij
 • William R. Miller, Motiverende Gespreksvoering3edruk ISBN 9789075569704
 • Beers, MH. e.a. (2017). Merck Manual Medisch Handboek. Houten. Bohn Stafleu van Loghum. (Digitale uitgave: http://www.msdmanuals.nl/mmhenl/index.html)

Erkenning

Erkenning van de opleiding

De opleiding medische- en psychosociale basiskennis is ontwikkeld volgens de landelijke richtlijnen zoals opgesteld door Plato.

De opleiding is geaccrediteerd door de SNRO volgens de Plato normen, waardoor je na het behalen van het erkende diploma ingeschreven kan worden (of blijven) bij beroepsverenigingen en je behandelingen vergoed worden door zorgverzekeraars.

NOGG Collectief Geaccrediteerde Opleiding CGO

Het NOGG is aangesloten bij het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen

 

Docenten

Inschrijven: Medische- en Psychosociale Basiskennis

Gerelateerde cursussen

Scroll naar top