Visie op gezondheid

Holistische visie

Visie op gezondheid

Bij het NOGG hebben we een holistische visie. Dit betekent dat we niet zozeer slechts de hoofdklacht van de mens, de ziekte, in beschouwing nemen, maar de zieke mens als geheel. We kijken niet alleen naar klachten en symptomen, maar naar het gehele beeld, zoals naar innerlijke en uiterlijke karakteristieken, spirituele en fysieke. Ook de leefomgeving, tijdsbesteding en voeding van de mens nemen we mee in de zoektocht naar genezing. Bij een ziekte vinden wij het belangrijk om zowel de biologische als de psychische en de sociale factoren te bekijken.

Alles hangt samen

Wij hebben een holistische visie op het leven en de wereld: alles hangt met alles samen. De mens is dan misschien wel een individu, maar die is tegelijkertijd continu in relatie met zijn innerlijke wereld, denkbeelden, overtuigingen, verleden, verstand, als met de uiterlijke omstandigheden: sociale omgeving, leefmilieu, cultuur, voeding etc. Daardoor wordt hij beïnvloed en dit kan zijn ziek-zijn verklaren. Holisme voor ons betekent dus dat wij niet zomaar onafhankelijk symptomen en ziektes gaan onderscheiden: de mens als geheel is juist ziek.

Het kenmerkende van holisme is dat wanneer een systeem uit zeer veel elementen bestaat (zoals de wereld of de mens of ziekte), dat een deel niet op zichzelf verklaard kan worden zonder de andere elementen in ogenschouw te nemen. Omdat alle elementen met elkaar in relatie staan, kan men niet iets apart beschouwen. Het holistische uitgangspunt nodigt uit om af te stappen van het wetenschappelijke denken dat de afgelopen decennia de reguliere geneeskunde heeft overheerst. Daarbij wordt je van het kastje naar de muur gestuurd, naar mensen die allemaal een apart orgaansysteem of lichaamsdeel bestuderen terwijl de lokale klacht slechts een gevolg is en de oorzaak in het hele systeem ligt. Als de verschillende aspecten van jouw wezen in harmonie zijn met elkaar en met het geheel, dan is genezing mogelijk.

Ziekte is een deel van het geheel

Het is dus duidelijk dat elk van ons een geïntegreerd geheel is. Als je dat onderkent, ben je al een heel eind ‘binnen’ de holistische theorie. Maar er is meer. Je bent niet onderverdeeld in afzonderlijke delen, dus specifieke ziektes per orgaan bestaan ook niet. Dit bewustzijn, dat ook ziekte een deel van het geheel is, moet overduidelijk worden. Dan pas kan de therapie afgestemd worden op het geheel. Elk mens is een totaal, uniek en compleet individu dat functioneert als totaliteit en deel uitmaakt van een totaliteit. Levende wezens worden beheerst door een levenskracht, die de totaliteit niet alleen is maar haar ook aanstuurt. Verstoring van die levenskracht leidt tot ziekte, vitaliteit tot gezondheid. De verantwoordelijkheid van de genezing ligt dan ook bij de mens zelf, alleen hij heeft controle over de totaliteit. Uiteraard kan een coach of counselor het juiste pad wijzen, maar hij/zij zal zelf dit pad moeten bewandelen en niet weer moeten ontsporen.

Voel je je aangetrokken tot deze visie? Wij verwelkomen je graag. In de opleiding tot therapeut ondersteunen we je om dit principe in je praktijk toe te passen. Als deelnemer aan de workshops vind je de visie terug in de ervaringsgerichte toepassingen.

Scroll naar top