Wat is Holistisch Coachen?

Wat is Holistisch Coachen? Gerhard Boeckler geeft in het kort een inleiding over Holistische Coachen.

Wat is Holistich Coachen?

Leren door ervaren

Bij veel opleidingen begin je met het leren van een techniek (massage, NLP etc.) en van daaruit bouw je dan een methode op. Vanuit deze methode ontstaat vertrouwen in je werk en kan er hopelijk ruimte ontstaan voor een vertrouwelijke relatie met je cliënt. 

Bij het NOGG zijn we van mening dat dit proces in een andere volgorde beter tot z’n recht komt (ook in reguliere opleidingen), omdat technieken een middel zijn om iets te bereiken. Ze zijn nodig, maar echte heling (genezing) vindt plaats op een diepere laag dan in de technieken en methodes, namelijk in de helende (holistische) relatie. Deze relatie die je opbouwt met je cliënt staat dan ook centraal in onze opleiding.

Veel van onze studenten hebben aangegeven erg enthousiast te zijn over deze holistische aanpak. Ook gaven studenten aan op zoek te zijn naar een aanvullende opleiding in begeleiding van cliënten in hun groeiproces, die verder gaat dan het toepassen van een methode en bijbehorende technieken. Juist dat heeft ons geïnspireerd tot de ontwikkeling van onze Post Hbo Holistisch Coach-Counselor. Deze door de SNRO als post-hbo conform geaccrediteerde opleiding is een veelzijdige opleiding in holistische coaching en counseling. Je bent in staat om cliënten te begeleiden met vragen op alle levensgebieden, waarin de begeleiding naar gezondheid en welzijn centraal staat. 

Holistisch Coach-Counselor

Wij onderscheiden de volgende definities over holistisch coachen en counseling:

Coaching: 

Het proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte stimuleert tot zelfinzicht en keuzes door:

  • bewustwording en persoonlijke groei

  • het vergroten van zelfvertrouwen

  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen kracht en mogelijkheden

  • begeleiding, een gelijkwaardige een op een relatie. Een leerproces waarbij (ook bij ‘gezonde’ mensen), verandering door inzicht en gedragsverandering ontstaat.

Counseling: 

  • elke vorm van hulpverlening waarbij mensen gesteund worden zelf hun problemen op te lossen en hun potentieel te ontwikkelen

Holistisch Coach-Counselor opleiding

SNRO conform geaccrediteerde opleiding

Als Holistisch Coach-Counselor ga je niet uit van een bepaalde methode en bijbehorende techniek, maar stel je juist de cliënt en zijn proces naar heling (genezing) centraal. Methodes of technieken zijn slechts middelen. Juist de cliënt en de relatie met jou als Coach-Counselor op emotioneel, intellectueel en spiritueel niveau is de ruimte waar je op gefocust bent.

In de opleiding leer je ook om buiten je bekende kaders te denken en te handelen. Daarmee ben je in staat om in te voegen en aan te sluiten bij de ander door een passende werkwijze voor te stellen. Je helpt hen op hun weg naar een veerkrachtig proces van heling, welzijn en welbevinden.

In de opleiding ga je vooral veel zelf ervaren en ontdekken, want: je leert het beste door te ervaren. Juist hierdoor ontstaat kennis en wijsheid en wordt je ‘ervaringsdeskundige’!

Onze opleiding is uitermate geschikt indien je al een eigen praktijk hebt en graag op een diepere laag met je cliënten wil gaan werken. Maar ook als je nog geen ervaring hebt in het werken met mensen ben je van harte welkom.

Scroll naar top